Xosé María
Álvarez Cáccamo

Como néboa que entra, de Luis Suñén
 Tradución (Poesía)
 agosto de 2022
 Medulia Editorial. Selección e tradución de Xosé María Álvarez Cáccamo