Xosé María
Álvarez Cáccamo

E miraremo-las ondas!
 Edición crítica (Poesía)
 1998
 Edicións Espiral Maior