Xosé María
Álvarez Cáccamo

Escolma
 Poesía
 2002
 Escolma elaborada polo autor para o centro de documentación da AELG. Edición dixital