Xosé María
Álvarez Cáccamo

De mañá que medo
 Poesía
 1993
 Edicións Laiovento