Xosé María
Álvarez Cáccamo

Colección de espellos
 Poesía
 1994
 Edicións Espiral Maior