Xosé María
Álvarez Cáccamo

Antón Avilés de Taramancos: Obra Poética. Antoloxía
 Poesía
 1997
 AS-PG, Vigo, 1997. Edición de Xosé María Álvarez Cáccamo