Xosé María
Álvarez Cáccamo

Monstro do meu labirinto
 Teatro
 1987
 Peza incluída no libro "Monólogos", Colección Biblioteca do Arlequín, núm. 2
 Sotelo Blanco.
 Santiago de Compostela

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 curta
 Int. Gabinete.
 1 masculina/s
 Un poeta intenta cumprir coa encarga de escribir un monólogo teatral.