Xosé María
Álvarez Cáccamo

Soidades de amor que non chega
 Teatro
 2007
 Casahamlet, 9: Amor.
 Casahamlet / Deputación da Coruña
 A Coruña

 Teatro textual
 Teatro simbolista
 curta
 Plataforma branca
 1 feminina/s
 Unha moza morre afogada antes de ver regresar o seu amado.