Xosé María
Álvarez Cáccamo

De sombras e poemas que son casas. Antoloxía poética sonora
 Poesía
 2010
 Cumio, Vilaboa