Xosé María
Álvarez Cáccamo

Cántico dos topónimos esdrúxulos
 Poesía
 2010
 Espiral Maior, A Coruña, 2010