Xosé María
Álvarez Cáccamo

Vilar dos fillos
 Poesía
 xuño de 2004
 Difusora de Letras, Artes e Ideas, Ourense