Xosé María
Álvarez Cáccamo

Casa dormida
 Teatro
 1998
 Cadernos da Escola Dramática Galega, A Coruña, 1988. Reedición: Casa durmida, Edicións Fervenza. A Estrada, 2006.
 Fervenza
 A Estrada (A Coruña)

 Teatro textual
 Teatro simbolista
 curta
 Int. Comedor. Casa vilega. Int. Galería.
 2 feminina/s e 3 masculina/s
 Memoria das xentes que habitaron a Casa do Valado durante a ditadura franquista.