Xosé María
Álvarez Cáccamo

Espazos do poema. Poética, lectura crítica e análise textual
 Ensaio
 2009
 Espiral Maior, A Coruña, 2009