Xosé María
Álvarez Cáccamo

Ancoradoiro. Obra poética (1983-2003)
 Poesía
 decembro de 2003
 Edicións Espiral Maior. Premio AELG 2004