Xosé María
Álvarez Cáccamo

Vocabulario das orixes
 Poesía
 2000
 Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 2000