Xosé María
Álvarez Cáccamo

Os documentos da sombra
 Poesía
 1986
 Sotelo Blanco, Barcelona, 1986