Xosé María
Álvarez Cáccamo

A luz dos desnortados
 Narrativa (Relatos)
 1996
 Edicións Espiral Maior, A Coruña, 1996. (Tradución ao catalán, La llum dels extraviats, Arola, Tarragona, 2000)