Xosé María
Álvarez Cáccamo

Vida de Antón Avilés de Taramancos
 Biografía
 xaneiro de 2003
 Editorial Galaxia