Xosé Manuel
Martínez Oca

Colectivas
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Palma de Mallorca. Illes Balears (1990)
1970?