Xosé Manuel
González Reboredo

Entrevistas:
Lugar de gravación: Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2020