Xosé Manuel
González Reboredo

Nos lindeiros da galeguidade. Estudio antropolóxico do val de Fornela. Etnohistoria, Etnomusicoloxía, Etnografía
 Ensaio (Antropoloxía)
 2002
 Consello da Cultura Galega