Xosé Manuel
González Reboredo

Os santos titulares de parroquia en Galiza. Presente e perspectivas de futuro
 Ensaio
 2012
 Sotelo Blanco Edicións