Xosé Manuel
González Reboredo

Festas con representacións de mouros e cristiáns en Galicia e terras do noroeste veciñas
 Ensaio (Antropoloxía)
 abril de 2019
 Edicións Fervenza