Xosé Manuel
González Reboredo

Guía de festas populares de Galicia
 Divulgación (Guía)
 xullo de 1997
 Editorial Galaxia. Fotografías de Vítor Vaqueiro