Xosé Manuel
González Reboredo

Vida e obra de Xaquín Lourenzo
 Biografía
 febreiro de 2004
 Editorial Galaxia