Xosé Manuel del
Caño

Fisterra. Relato curto en Galicia
 Edición crítica (Narrativa)
 maio de 2022
 Edicións Linteo