Xosé Manuel
Beiras

Valentín Paz Andrade. Galiza como tarefa
 Libro homenaxe
 2012
 Fundación Luís Seoane