Xosé Manuel
Beiras

Avilés de Taramancos: A paixón pola terra
 Libro homenaxe
 2004
 Libro homenaxe. Coordinadora Aurora Marco
 Cebreiro, María do