Xosé Luís
Mosquera Camba

Parhelio
 Poesía
 febreiro de 2022
 Edicións Espiral Maior. XX Premio de poesía Fiz Vergara Vilariño