Xosé Luís
Mosquera Camba

A traxedia da arquitectura
 Poesía
 maio de 2021
 Edicións Espiral Maior. Premio Xosé María Díaz Castro de poesía en 2019