(1932 - 2015)

Xosé
Chao Rego

Entrevistas:
Lugar de gravación: Compostela
Ano de gravación: 2006