(1949 - 2008)

Xosé Carlos
Gómez Alfaro

Alba plena do alén
 Poesía
 1997
 Edicións Espiral Maior