Xosé Antonio
Perozo Ruíz

Martázul
 Narrativa (Novela)
 2002
 Premio Blanco Amor, 2001. Ir Indo Edicións