Xosé Antonio
Perozo Ruíz

O enigma de Embívicus
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 1992
 Edicións Sotelo Blanco