Xoán
Costa

Estudo Crítico das Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego
 Divulgación (Lingua)
 1985
 Comissom Lingüística da AGAL
 Alonso Estraviz, Isaac