Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Lingua galega e Literatura, 1º ESO
 Libro de texto
 febreiro de 2007
 Edicións SM
 Requeixo, Armando