Xesús
Rábade Paredes

Os anos da memoria
 Poesía
 2006
 Edicións Espiral Maior