Xesús
Pisón

2009
 Teatro
 2013
 Posteriormente titulado Rosa. Revista Galega de Teatro, 76
 Revista Galega de Teatro, número 76