Xesús
Pisón

Viva Peter Pan
 Teatro
 1995
 AS-PG. Colección Teatro nas Aulas, 2.
 AS-PG
 A Coruña

 Teatro infantil
 Indeterminado. Variado
 curta
 Int. Cuarto infantil. Ext. Bosque. Int. Consultorio.
 3 feminina/s e 3 masculina/s
 Marta e Darío viaxan nunha noite a través de diferentes contos infantís.

 Marzo 2002
 Portas Ártabras (A Coruña)
 Compañía de Teatro Casahamlet
 Paulo Serantes