Xesús
Franco González

Xesús Franco González naceu en Vigo en 1943.