Xavier
Seoane

Tempos de pandemia. Diario dun confinamento
 Poesía
 maio de 2021
 Edicións Espiral Maior. Pinturas de Xulio García Rivas