Xavier
Seoane

Don do horizonte: obra poética (1976-1998)
 Poesía
 1999
 Edicións Espiral Maior