Xavier
Seoane

Saudar a vida. Unha defensa das humanidades na sociedade do coñecemento
 Ensaio
 marzo de 2007
 Edicións Xerais