Xavier
Seoane

Para unha luz ausente
 Poesía
 novembro de 2006
 XIV Premio de Poesía Espiral Maior. Edicións Espiral Maior