Xavier
Rodríguez Baixeras

Rosalía e a cociña
 Divulgación (Gastronomía)
 febreiro de 2021
 Fundación Rosalía