Xavier
Lama

Na miña alma ouvea un lobo
 Teatro
 2019
 Edicións Positivas. I Premio Laudamuco de Textos Teatrais