Xavier
Lama

Ela, piedade dos suicidas
 Teatro
 xullo de 2015
 Baía Edicións. XI Premio Barriga verde para Teatro de Monicreques (mod. adulta)
 Baía Edicións
 A Coruña

 Teatro de títeres e obxectos
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Diversos. Pantalla. Teatro negro.
 14 feminina/s e 5 masculina/s
 Revisión do mito grego de Eurídice e Orfeu.