Xavier
Lama

Cabalos do alén na cidade das fábulas
 Poesía (Poemario)
 2009
 Deputación da Coruña. Premio González Garcés de Poesía en 2008