Xavier
Lama

Sete veos (Teatro breve visual)
 Teatro
 2001
 Dorna / USC
 Santiago de Compostela

 Teatro visual ou de imaxes
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 curta
 Proxeccións, monicreques e algúns elementos escenográficos (sogas, cadeas, banquetas)
 11 feminina/s e 6 masculina/s
 Descrición de diversas accións escénicas, con especial énfase nas dimensións plástica e sonora