Xavier
Lama

O serodio remordemento do amor
 Teatro
 1996
 Premio Rafael Dieste 1995
 Deputación da Coruña
 A Coruña

 Teatro textual
 Drama
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Taller de costura. Sala. Pazo. Cociña. Sobrado. Casoupa. Mesón. Ext. Carballeira
 26 feminina/s e 33 masculina/s
 O retorno dun indiano acaudalado precipita o final dunha familia fidalga marcada polas paixóns desenfreadas.